Reflexió durant un Nivell 1 de Focusing

El temps no cura, el que cura és quan donem significat a la sensació sentida i és l’escolta del meu cos la que dóna resposta.

Sebastià

El tiempo no cura, lo que cura es dar significado a la Sensación Sentida y es la escucha de mi cuerpo la que da respuesta.